Broschyrer

Högteknologisk Produktion
Mentors silikonfyllda bröstimplantat är tillverkade i den högteknologiska produktionsanläggningen i Leiden, Nederländerna. Denna avancerade produktionsanläggning är den största av sitt slag i världen.

Forskning och utveckling
Den visar upp många banbrytande teknologiska framsteg vilka är nya inom bröstimplantatindustrin. Mentor utför forskning, utveckling och produktion vid ett flertal anläggningar i Europa och USA.

Kvalitet
Mentor var den första implantattillverkaren som lyckades erhålla CE märkning för sina produkter. Mentor är stolt över kvaliteten hos vart och ett av sina bröstimplantat och patienter kan vara säkra på att bakom deras beslut att använda sig av Mentors produkter finns ett företag med stor omtanke.

Patient Care Promise garanti
Du som väljer Mentors gelimplantat omfattas automatiskt av Mentor Patient Safe Coverage garantin.

Ladda hem Mentor Patient Care Promise broschyren.

(Gäller för operationer som är utförda från 1 mars 2013 och framåt).

Produktkatalog
I Mentors produktkatalog finner du måtten på alla Mentors bröstimplantat.

Ladda hem Mentors produktkatalog.

Informationen som du finner på www.mentorimplants.se är bara tänkt som ett komplement till konsultationen med din kirurg. Vi ger inga garantier för att informationen på denna webplats är fullständig eller korrekt. De kliniker i Sverige som använder sig av Mentors bröstimplantat finner du under ”Hitta en kirurg”. Inga garantier utfästs att Mentorimplantat används vid just din operation. Det är upp till dig som patient att säkerhetsställa med din kirurg att just du får Mentorimplantat.