Implantat

Vanliga frågor om bröstimplantat

Implantat är inte livstidsanordningar; därför är det troligt att de kan komma att behöva bytas ut under din livstid. Tidsperioden varierar från kvinna till kvinna. Det finns ett flertal orsaker till varför en kvinna kan behöva en utbytesoperation. Ibland är det fråga om  ett val, såsom byte av storlek eller implantatmodell, och ibland är borttagande och utbyte nödvändigt på grund av en komplikation.

Fråga din doktor
Din doktor kommer att vara din bästa rådgivare rörande hur länge du måste vara borta från jobbet och kommer att rådgöra med dig om när och hur du kan återuppta dina aktiviteter. Återhämtningsperioden varierar från kvinna till kvinna. Generellt sett är de första dagarna de mest ansträngande.

Genomsnitt 4-6 veckor
Genomsnittstiden för återgång till normal aktivitet är mellan fyra och sex veckor. Det är viktigt att svett inte kommer in i såret medan det läker. Dra därför ned på aktiviteter och solning tills efter det att såret är ihopläkt. Utför inga kraftigt ansträngande aktiviteter, speciellt inte för överkroppen, alltför tidigt. Låt din kropp vila och läka.

Återhämtningstiden varierar kraftigt
Du ska eftersträva att minimera svullnaden runt implantatet. Att bada efter en månad är vanligtvis ok, även i bubbelpool. Under det tidiga skedet, en till två veckor efter operation, ska du inte nedsänka såret i vatten. Kom ihåg att rådfråga din doktor innan du återgår till din träning. Patienters återhämtningstid varierar kraftigt. Promenader uppmuntras generellt för att främja cirkulationen.

Använd stöd-bh
Ju större implantat som du väljer desto tyngre kommer brösten att bli. Du bör använda en bra stöd-bh under joggingpass för att minimera trycket på skinnet och ptos (häng) av bröstet

Att sola solarium eller solbada kommer inte att skada implantatet men kan förvärra ärret. Du bör undvika att utsätta operationsärret för sol- och solariestrålning under minst ett år efter operation då sol och solariestrålning kommer att ge operationssåret en permanent mörkare färg. Implantatet kan kännas varmt och kan ta längre tid att kyla ned än din kropp.

Det kan uppstå en viss expansion och kontraktion av implantatens skal vid tryckförändringar. Detta kan tillfälligt resultera i en liten mängd av luft- bubblor i implantatet. Med silikonimplantat likväl som med koksaltsimplantat kan det uppkomma att du känner eller hör ett vätskeljud (bubblande). Detta ska ha återställt sig självt inom 24-48 timmar.

Detta beror på ett flertal faktorer såsom vilken implantatmodell du väljer, dissektionen av fickan, sättet din kropp bär implantaten och hurvida det finns någon grad av kapselbildning eller ej. Det är möjligt för många kvinnor att få bröstimplantat som är mjuka och rör sig fint, medan andra kvinnor erhåller resultat som är hårdare och med ett implantat som är mer fixerade i läge.

De flesta doktorer ger kvinnor rådet att vänta 3 månader innan de använder bygelbehå efter en implantatoperation. Din kropp kommer att forma ärrvävnad runt implantaten under 3 månader. Under denna period kan trycket från en bygelbehå påverka formationen av ärrvävnad på ett sätt som gör att inskärningen från bygeln kan bli permanent. Efter denna initiala läkningsperiod kan bygel- behån användas omväxlingsvis med annan behå för att undvika permanent inskärning.

Att avgöra om bröstimplantat är lämpligt

Öka storleken och förbättra proportionen på brösten
Ingreppet utförs för att öka storleken och förbättra proportionen på brösten. Europaparlamentet rekommenderar att implantat enbart ska ges till kvinnor under 18 år om det finns medicinska grunder. För många kvinnor förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med sin kropp.

Personlig tillfredsställelse
Även fast det inte är alla kvinnor som känner behov av en bröstförstoring så har detta ingrepp resulterat i en stor personlig tillfredsställelse för tusentals kvinnor. Bröstförstoring kan övervägas av en kvinna för personliga skäl såsom:

  • Förstoring av hennes bröst för att skapa en mer proportionelig kropp.
  • Återskapa och förstora bröst som har förlorat sin form pga amning.
  • Skapa en balans mellan bröst som skiljer sig i storlek eller form.

Många valmöjligheter
Dina skäl är väldigt personliga och dina val rörande bröstförstoring skall göras av dig och din läkare baserat på dina personliga behov, önskningar och förväntningar. Idag finns det många valmöjligheter för kvinnor som finner att bröstförstoring är det rätta för dem. Den här broschyren är framtagen för att hjälpa dig att förstå mer om bröstförstoring och alla de valmöjligheter du har. Den är inte tänkt att ersätta några diskussioner emellan dig och din läkare.

Prata med vänner och familj
Det kan vara bra att prata med familjen, vänner, stödgrupper för kvinnor med implantat och kurator för att få hjälp att fatta ett beslut. Vi råder dig att vänta minst två till fyra veckor efter att noggrant ha läst och tänkt över denna information innan du bestämmer dig för om du ska genomgå bröstförstoring.

• Kvinnor med befintlig bröstcancer utan adekvat behandling.
• Kvinnor med aktiv infektion någonstans i kroppen.
• Kvinnor som är gravida eller ammar.

Saker att tänka på rörande bröstimplantat

Troligen inte ett engångsingrepp
Oavsett om du genomgår förstoring eller rekonstruktion ska du vara medveten om att bröstimplantering kanske inte är ett engångsingrepp. Ytterligare besök till läkaren kommer antagligen att behövas, och ytterligare operation(er) kan behöva utföras under den opererades livstid. Bröstimplantatanses inte vara något som varar hela livet. Under en implantatpatients livstid kan implantaten behöva tas ut eller bytas.

Många av förändringarna är oåterkalleliga
Många av de förändringar som patientens bröst genomgår efter en implantation är oåterkalleliga (kan inte göras ogjorda). Om en patient senare bestämmer sig för att ta ut sitt/sina implantat, kan man bli gropig, rynkig eller få andra kosmetiska förändringar på brösten.

Kan påverka amning
Bröstimplantat kan påverka patientens förmåga att producera tillräckligt med mjölk vid amning. Bröstimplantat motverkar inte att patientens bröst börjar hänga efter en graviditet.

Kan försvåra mammografi
Rutinmässig mammografi kan vara svårare att genom- föra med bröstimplantat, och en patient kan komma att behöva ytterligare undersökningar, vilket innebär mer tid och strålning. Följande alternativ vid bröstoperationer ska förstås och gås igenom med kirurgen.

Alltför stora implantat ger ökad risk för komplikation
Generellt sett är det så, att ju större kupstorlek som efterfrågas, desto större implantat (mäts i kubikcentimeter eller milliliter) kommer kirurgen att överväga. Kirurgen undersöker också den befintliga vävnaden för att bedöma om det finns tillräckligt för att täcka implantatet. Om man väljer ett implantat som är för stort för den befintliga vävnaden, kan läkaren varna för att implantatets kanter kan kännas eller synas efter operationen. Det kan t.o.m. orsaka komplikationer under operationen.
Dessutom kan för stora bröstimplantat påskynda gravitationens effekt och leda till att bysten börjar hänga eller blir slapp tidigare

Siltex® är namnet på Mentors bröstimplantat där ytstrukturen är strukturerad. Den strukturerade ytan skapades för att ge implantatet en porös eller skrovlig gränssnittyta mot kroppens kollagen.

Mentor erbjuder också implantat med slät yta.

Runda implantat
• Hölje med slät yta i cohesivegrad I.
Modeller: Low Profile, Moderate Profile, Moderate PLUS Profile,
High Profile, Ultra High Profile.

• Siltex®hölje med strukturerad yta i cohesivegrad I och II.
Modeller: Moderate Profile, Moderate PLUS Profile, High Profile,
Ultra High Profile.

Anatomiska implantat
• Contour Profile Gel® Siltex®hölje med strukturerad yta i cohesivegrad III.
Modeller: Low Height, Medium Height, Tall Height.

Expanderbara implantat
• Spectra/bröstimplantat (med möjlighet till volymjustering).
Finns med både strukturerad och slät yta.
Modeller: High Profile/Ultra High Profile.

Silikongelen är mjuk – men hänger ihop som en enhet
Begreppet ”cohesive” syftar på hur hårt silikongelen i bröstimplantatet är sammanlänkad. Mentor använder silikongel i form av polymerer istället för vätskor. Trots att implantatet känns mjukt och naturligt hänger polymererna samman och fungerar som en enhet. Den silikongel Mentor använder hänger ihop ordentligt men efterliknar känslan hos bröstvävnaden.

Silikongel i tre olika fasthetsgrader
Mentors patenterade silikongelformula heter Memorygel och karakteriseras av att den återgår till sin ursprungliga form även efter en stark fysisk påfrestning. Mentors silikongelbröstimplantat finns i tre olika fasthetsgrader, men samtliga implantat är cohesiva och ingår i serien MemoryGel.

Cohesive I

Denna cohesivitetsgrad är standard i Mentors implantat. Det är Mentors mjukaste gel.

Cohesive II
En något fastare gel som således ger ett fastare implantat och fastare men ändå naturligt bröst.

Cohesive III
Mentors mest cohesiva gel, som ger en varaktig form med mycket fast känsla. Finns endast i de formstabila anatomiska implantaten just för att den kan hålla kvar den anatomiska formen.

Följande kan göra att implantat kan vara mer märkbara (enklare att upptäcka) vid beröring: Implantat med ytstruktur, större implantat, placering framför bröstmuskeln och brist på tillräckligt med hud/vävnad för att täcka implantatet.

Under eller framför muskeln
Implantatet kan placeras antingen delvis under pectoralis majormuskeln (submuskulärt) eller framför muskeln och under mjölkkörtlarna (subglan- dulärt). För- och nackdelar med olika placeringar av implantatet ska diskuteras med kirurgen.

Submuskulär placering
En submuskulär placering kan minska risken för att dina implantat kan kännas genom huden, och det kan också minska risken för att ärrvävnad förhårdnar runt dina implantat. En submuskulär placering minskar också risken för häng och avlastar tyngden från implantaten. Det kommer också att göra det enklare att undersöka dina bröst vid en mammografi. Möjliga nackdelar med detta placeringsval kan vara en längre operations- och återhämtningstid.

Subglandulär placering
Subglandulär placering kan göra din förstoringsoperation kortare och reducera din återhämtningsperiod. En möjlig nackdel kan vara att implantatets kanter kan synas tydligare under din hud. En mammografi undersökning kan också vara svårare när dina implantat är placerade subglandulärt. Din doktor kan samtala med dig om de olika placeringsalternativen relaterat till dina individuella behov, så att du kan göra ett val som passar dig.

3 vanliga ställen för snittet
För- och nackdelar med olika ställen att göra incisionen på ska diskuteras med kirurgen. Det finns tre vanliga ställen att lägga snittet: i armhålan (axillärt), runt vårtgården (periareolärt) eller i vecket under bröstet (inframammärt). Om incisionen görs i armhålan kan kirurgen använda en kamerasond tillsammans med andra, minimalt påverkande instrument för att skapa en ficka för implantatet. En fjärde incisionsplats, via naveln (umbilicus) med hjälp av endoskopteknik har inte studerats och rekommenderas därför inte.

AXILLÄRT
Axillärt (i armhålan) Detta snitt är mindre dolt än det runt
vårtgården, men är förknippat med mindre svårigheter vid
amning än det som läggs runt vårtgården.

PERIAREOLÄRT
Periareolärt (runt vårtgården) Detta snitt syns minst, men
är förknippat med större svårigheter att amma jämfört med
andra incisionsplatser.

INFRAMAMMÄRT
Inframammärt (i vecket under bröstet) Detta snitt är mindre
dolt än det runt vårtgården, men är förknippat med mindre
svårigheter vid amning än det som läggs runt vårtgården.