Silikon

Vad är silikon?

Flytande, Fast eller Gelkonsistens
Silikon är polymerer sammansatta av kisel, syre, kol och väte. Silikon kan vara flytande, inneha gelkonsistens eller fast konsistens. Silikon har många olika användningsområden bland medicinska implantat, som intraokulära linser, pacemakers för hjärtat och vävnadsexpandrar.

Silikon finns även i vardagsartiklar
Silikon kan man även finnabland många vardagliga hushållsartiklar såsom polermedel, sololja, handcreme, deodoranter, tvålar, processerad mat, vattenskyddande material och i tuggummi. Kisel, som silikon huvudsakligen består av, är ett vanligt grundämne i naturen och finns i sand, sten och glas.

Är silikon säkert?
Många ansedda vetenskapliga expertpaneler från olika medicinska områden har gått igenom och granskat tillgängliga data rörande silikonbröstimplantat. Följande avsnitt beskriver vad tre sådana paneler kommit fram till.

The Independent Review Group (IRG)
Denna expertpanel med representanter från flera vetenskapliga områden tillsattes av den Brittiska hälsoministern med uppdrag att gå igenom det vetenskapliga material som finns tillgängligt rörande möjliga hälsorisker förknippade med bröstimplantat och för att gå igenom ärenden rörande information till patienter före operation. IRG-rapporten som kom 1998 konstaterade följande: ”Det finns inga epidemiologiska bevis för att det skulle finnas något samband mellan bröstimplantat med silikongel och etablerade bindvävssjukdomar. Om det finns risk för bindvävssjukdomar är den så liten att den inte kan mätas. IRG kan inte ge skäl till att rekommendera att ytterligare epidemiologiska studier utförs för att undersöka denna hypotes.” För ytterligare information rörande bindvävssjukdomar, se avsnittet ”Komplikationer med bröstimplantat”. Den sammantagna biologiska reaktionen på silikon är densamma som för vanliga reaktioner på främmande material, snarare än att vara en ovanlig toxisk reaktion. Det finns inga bevis för att barn till kvinnor med bröstimplantat löper en ökad risk att få bindvävssjukdomar.

The Institute of Medicine (IOM)
Denna panel bestod av experter från många olika vetenskapligaområden och tillsattes av den amerikanska kongressen för att genomföra en oberoende genomgång av tidigare och pågående forskning om bröstimplantat av silikon och andra material. IOM-rapporten som kom 1999 konstaterade följande: ”Det
finns ingen ökad risk för bindvävssjukdomar hos kvinnor med bröstimplantat. Kvinnor med bröstimplantat löper lika stor risk som den övriga befolkningen att få cancer, immunologiska sjukdomar eller neurologiska problem.
Amning med bröstimplantat är säkert och hälsosamt. Det finns inga effekter i andra generationen på barn till kvinnor med bröstimplantat”.