Policydokument

Policy för Cookies

Välkommen

Välkommen till https://www.mentorimplants.se som ägs av Promeduc Surgical AB, som är Mentors distributör i Sverige. Denna policy för cookies har utformats för att beskriva hur vi samlar in information via cookies och andra spårningstekniker när du besöker vår webbplats.

Läs mer

Översikt av regler för samtycke till cookies

Lagstiftning inom EU-området kräver att organisationer som placerar cookies via webbplatser på besökarnas datorer ska ge tydlig och heltäckande information om hur cookies används samt få samtycke från besökarna.

För att uppfylla dessa krav har vi vidtagit fyra åtgärder:

 1. Identifierat cookies och andra spårningstekniker som används av denna webbplats, vilka syften de uppfyller samt relaterad information som t.ex. hur länge de är giltiga och huruvida de kommer från oss eller från tredje part.
 2. Bedömt hur mycket dessa cookies påverkar en besökares förväntningar kring integritetsskydd baserat på den information som samlats in under (1) ovan.
 3. Erbjudit ”tydlig och heltäckande” information om cookies på webbplatsen med lämplig detaljnivå baserat på hur mycket varje cookie påverkar besökarens integritet.
 4. Beslutat om lämpliga sätt för att få besökarnas samtycke till cookies på webbplatsen, med hänsyn till hur de används och hur mycket de påverkar besökarens integritet. Vissa typer av cookies kan vara undantagna från lagkraven och i dessa fall krävs inte samtycke.

Olika sätt för att inhämta samtycke som används på denna webbplats

De europeiska standarderna för erhållande av samtycke till att använda cookies och liknande spårningstekniker (som exempelvis pixelspårning och skript på webbplatsen) (”cookies”) utvecklas kontinuerligt, och även om inhämtande av föregående uttryckligt samtycke (så kallat ”opt-in”-) är den juridiskt mest hållbara lösningen för att erhålla samtycke, kan det påverka besökarens upplevelse negativt och negativt påverka legitim insamling av webbplatsdata.

Som ett alternativ kan samtycke som lämnas genom en persons handlande göra det möjligt för oss att dra slutsatser om samtycke i de fall besökarna inte motsätter sig att ta emot cookies (kallas ”opt-out”) när vi gjort tydliga beskrivningar av cookies och informerat hur man kan blockera cookies. Detta gör att besökare kan acceptera cookies som de vill ha och förhindra cookies som de inte vill acceptera.

Vilket sätt för att erhålla samtycke som är lämpligt för olika typer av cookies beror på hur stort intrång i den personliga integriteten en cookie kan tänkas innebära, baserat på:

 • Vem som placerar en cookie (vi själva eller tredjepart)
 • Vilka data som en cookie samlar in
 • Vilka syften den uppfyller
 • Hur länge den finns kvar
 • Typ av webbplats via vilken den placeras

För cookies som kräver samtycke använder vi en modell med tre nivåer för att få besökarens samtycke:

 • Cookies som bedöms utgöra ett litet intrång avseende användarens personliga integritet: Vi gör en tydligare beskrivning i policyn för cookien och erbjuder en enkel möjlighet att välja bort cookies och antar att vi fått besökarnas samtycke att de inte motsätter sig att ta emot cookies.
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett medelstort intrång avseende användarens personliga integritet: Vi använder samma sätt som för cookies som bedöms innebära ett litet intrång i den personliga integriteten och ger även anpassad information om användning av en cookie vid lämpliga ställen på webbplatsen (t.ex. att ge information om cookies för annonser eller annan webbplatsfunktionalitet som är beroende av dessa cookies).
 • Cookies som bedöms kunna utgöra ett stort intrång avseende användarens personliga integritet: För dessa inhämtar vi samtycke i förväg (t.ex. användning av banners/popup-fönster där besökarens samtycke krävs innan en cookie placeras).

Där samtycke till cookies lämnas genom en persons handlande: Cookies som används på denna webbplats har endast liten eller medelstor påverkan.

Information om Cookies per typ snarare än identitet: Med tanke på det stora antalet cookies som placeras via webbplatser, innehåller bedömningen i Bilaga A inte någon beskrivning och bedömer inte påverkan av varje cookie. Istället grupperas cookies i kategorier (t.ex. cookies för reklam, cookies for webbplatsstatistik och så vidare) och påverkan bedöms per kategori med hänsyn till specifika funktioner hos cookies inom varje kategori. Detta gör att beskrivning av en cookie blir tydligare och enklare för konsumenten att förstå.

OBS! En bedömning av de typer av Cookies som placeras via denna webbplats finns i Bilaga A och innehåller information om dess syfte/syften, giltighetstid samt information om hur man förhindrar ta emot cookies, under ”Hur man blockerar”.

Du är välkommen att kontakta oss på:

Promeduc Surgical AB
Rubanksgatan 8
741 71 Knivsta.

Tfn: 018–54 54 00
e-post: promeduc@promeduc.se

Policy för Cookies: Bilaga A

Typer av cookies som kan användas på denna webbplats

Läs mer

Typer av cookies som kan användas på denna webbplats

Typ av cookie Källa Syfte Varaktighet Hur man blockerar
Analyscookies och -tekniker. Cookie-namn: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga Google Analytics Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information på ett anonymt sätt, inklusive hur många som besöker webbplatsen, var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de tittar på. Vissa av de cookies som används för detta ändamål tas automatiskt bort från din enhet när du stänger webbläsaren. Andra kan finnas kvar i upp till 24 månader efter ditt senaste besök på vår webbplats. Du kan avanmäla dig från spårning med Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Cookies och tekniker för webbplatsfunktionalitet
Cookie-namn:
VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, PREF
YouTube Dessa cookies används för att tillhandahålla funktioner på vår webbplats som levereras av tredje part. Utan dessa cookies kan det hända att besökaren inte kan använda vissa av webbplatsens funktioner. Data som samlas in av våra serviceleverantörer för detta ändamål kan delas i anonymiserad form med tredje part och kan användas för målinriktad reklam. YouTube använder Adobe Flash-filer (eller Flash-cookies) för detta ändamål. De lagras på obestämd tid på din enhet, men kan tas bort (följ anvisningarna för att blockera dem). Andra cookies som används av YouTube kan finnas kvar i upp till åtta månader efter ditt senaste besök på vår webbplats. Du kan välja att acceptera eller neka användning av Flash-cookies genom att besöka Adobes inställningshanterare för internet (Web Settings Manager): https://www.macromedia.com/support/documentation/
en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Du kan avanmäla dig från spårning med YouTube här: https://googleads.g.doubleclick.net
/ads/preferences/naiv0optout.
Cookies och tekniker för webbplatsfunktionalitet
Cookie-namn:
origin, pll-language
Promeduc Surgical AB Dessa cookies används för att tillhandahålla funktioner som förbättrar din upplevelse av webbplatsen. Vissa av de cookies som används för detta ändamål kan finnas kvar i upp till 12 månader efter ditt senaste besök på webbplatsen. Du kan avvisa dessa genom att blockera cookies i din webbläsare.
Analyscookies och -tekniker.
Cookie-namn:
_fbp
Facebook Facebook-pixeln är implementerad på webbplatsen för att kunna skapa relevant marknadsföring till de över 18 år som besöker webbplatsen och som är inloggade på ett Facebook-konto. Informationen används för att skapa målgrupper för Facebook-annonsering genom att pixelbaskoden spårar aktiviteten på webbplatsen samt utgör en bas för att mäta specifika händelser. Data kan lagras upp till 6 månader efter ditt senaste besök på webbplatsen.

Sekretesspolicy

Senast Uppdaterad: 28 november 2017

Promeduc Surgical AB bryr sig om sekretessfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar information som vi själva eller våra tjänsteleverantörer samlar in via webbplatsen eller annan egendom på Internet (t.ex. en mobil webbplats eller applikation) som drivs och kontrolleras av oss och genom vilken du får tillgång till denna sekretesspolicy. Genom att lämna dina personuppgifter till oss eller genom att använda webbplatsen godkänner du villkoren för denna sekretesspolicy.

Läs mer

INFORMATIONSINSAMLING

Information som du lämnar

På vissa ställen på den här webbplatsen kan du bli ombedd att lämna dina personuppgifter för att du ska kunna ta del av angivna funktioner (t.ex. abonnera på nyhetsbrev, tips/förslag eller orderhantering) eller delta i en viss aktivitet (t.ex. lotterier eller andra marknadsföringskampanjer). Du kommer att informeras om vilken information som är obligatorisk och vilken information som är frivillig.

Vi kan komma att kombinera den information du lämnar med annan information som vi samlat in från dig, on- eller offline, bl.a. om vad du tidigare har köpt. Vi kan också kombinera sådana uppgifter med information om dig som vi får från andra källor, t.ex. andra Johnson & Johnson-företag, allmänt tillgängliga informationskällor (t.ex. uppgifter från dina offentliga sociala medieprofiler) och tredje parter.

Passiv informationsinsamling och användning

När du navigerar på en webbplats kan viss information samlas in passivt (dvs. samlas in utan att du aktivt uppger informationen) med hjälp av olika tekniker, såsom IP-adresser, cookies, Internettaggar samt insamling av navigationsdata.

Läs igenom vår cookiepolicy för att få detaljerad information om cookies och övriga spårningstekniker som används på vår webbplats. I denna policy hittar du också information om hur du kan stänga av cookies och spårningstekniker om du inte godkänner att de används. Om du inte stänger av några cookies eller någon spårningsteknik förutsätter vi att du samtycker till att vi använder sådana.

Hur vi använder och lämnar ut information

Vi använder uppgifterna om dig för våra verksamhetsändamål, t.ex. dataanalys, revision/granskning, utveckla nya produkter, förbättra vår webbplats, förbättra våra produkter och tjänster, fastställa användningstrender på webbplatsen, anpassa din upplevelse av webbplatsen och erbjudanden samt för att fastställa hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är.

Vi använder och lämnar ut information som vi passivt samlar in som beskrivet under ”Passiv informationsinsamling och användning” samt för andra ändamål, förutom när vi enligt gällande lag måste göra på annat sätt (t.ex. om vi är tvungna att behandla sådan information som personlig). Dessutom kan vi för alla tänkbara ändamål använda och lämna ut information som inte är personligt identifierbar. Om vi kombinerar information som inte är personligt identifierbar med sådan som är det (t.ex. genom att kombinera ditt namn med din geografiska plats), kommer vi att behandla sådan kombinerad information som personlig så länge den är kombinerad.

TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH -TJÄNSTER

Denna sekretesspolicy tar inte upp, och vi tar inget ansvar för, sekretess, information eller praxis hos någon tredje part, inklusive en tredje part som driver en webbplats eller webbegendom (inräknat men utan begränsning till en applikation) som finns tillgänglig via denna webbplats eller till vilken denna webbplats innehåller en länk. Förekomsten av en länk till sådan webbplats eller egendom på vår webbplats innebär inte att vi rekommenderar den.

MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen riktar sig inte till personer under 18 års ålder, och vi ber dessa personer att inte lämna några personuppgifter via webbplatsen.

UPPDATERINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy. Vi ber dig läsa igenom texten ”Senast uppdaterad” överst på sidan för att se när denna sekretesspolicy senast ändrades. Eventuella ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft när den reviderade policyn publiceras på webbplatsen. Använder du webbplatsen efter dessa ändringar, innebär det att du godtar den reviderade sekretesspolicyn.

KONTAKTA OSS

Du är välkommen att kontakta oss på:

Promeduc Surgical AB
Rubanksgatan 8
741 71 Knivsta.

Tfn: 018–54 54 00
e-post: promeduc@promeduc.se

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart