Om någonting skulle hända

Valet av bröstimplantat är viktigt och du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt beslut och din kropp. Det handlar dels om att hitta implantat av hög kvalitet som ger dig resultatet du har sett framför dig. Men det finns fler aspekter som spelar roll när du ska göra ditt val.
VAD KAN VARA BRA ATT TÄNKA PÅ?

Hur omfattande tester ett implantat än har gått igenom finns det risker och eventuella komplikationer som kan vara bra att känna till. Med den nivå av tester som är möjliga att göra minskar risken för de vanligaste komplikationerna kopplat till en bröstförstoring varje dag. Men en ansvarsfull leverantör av bröstimplantat vet att man alltid måste ha dem i åtanke. Att erbjuda en omfattande produktgaranti visar prov på omtanke och omsorg om din hälsa och ditt välbefinnande på lång sikt.

VAD SKILJER OLIKA GARANTIER ÅT?

Som du säkert känner till finns det olika leverantörer av bröstimplantat – som erbjuder olika typer av produktgarantier till dig som patient. Det som kan skilja leverantörernas garantiprogram åt är:

 • Om produktgarantin är kostnadsfri eller inte
 • Om du automatiskt registreras för att kunna ta del av den
 • Om produktgarantin täcker ruptur av implantat
 • Om det täcker kapselkontraktur
 • Om det täcker dubbelkapsel
 • Om det täcker sent serom
 • Om det innefattar kontralaterala implantat
 • Om du via garantiprogrammet får ekonomiskt stöd vid en bekräftad ruptur

I en jämförelse av Allergan Natrelle, EuroSilicone & Nagor, Polytech, Motiva, Sebbin och Mentor kan man se att det idag är vi på Mentor som erbjuder branschens mest omfattande garantiprogram för implantat. Du kan läsa mer om vad som ingår i garantiprogrammet MentorPromise Protection Plan här.


MENTORS LÖFTE TILL DIG

Efter din bröstförstoring kommer du automatiskt att anmälas till MentorPromise – helt utan extra kostnad. Vårt heltäckande garantiprogram har skapats för att du ska kunna känna dig lugn med dina implantat, ditt utseende och med att vi finns här för dig under många år framöver.

MED VÅRT GARANTIPROGRAM FÅR DU:
 • Ett gratis garantiprogram som du anmäls till automatiskt
 • Gratis bytesrätt på livstid av implantat vid ruptur[1]
 • Upp till €1000 i försäkringsskydd vid ruptur i 10 år[2]
 • Gratis byte av produkt vid kapselkontraktur, dubbelkapsel och sent serom[3]
 • Gratis kontralaterala implantat, om din kirurg begär det

 

[1] I händelse av bekräftad ruptur (spricka) eller deflation (läcka) på ett MENTOR® bröstimplantat på grund av slitage eller delaminering som kräver kirurgiskt ingrepp, kommer Mentor att oavsett implantatets ålder kostnadsfritt tillhandahålla ett MENTOR® bröstimplantat. Vårt fokus på kvalitet och innovation så kan vi erbjuda marknadens mest generösa trygghetspaket. 

[2]  Skulle en utbytesoperation för ett MENTOR® gelfyllt bröstimplantat krävas på grund av en bekräftad ruptur som äger rum inom tio (10) år efter implantationsdagen och förutsatt att berättigande påvisas och bekräftas av Mentor efter genomförd på dess bedömning och utvärdering, kommer Mentor att betala erlagda kostnader som inte omfattas av försäkring, för operationssal, anestesi och/eller kirurgikostnader som är direkt anknutna till revisionskirurgi, upp till ett maximalt sammantaget belopp på 1000 €. Kostnader för operationssal och anestesi ska prioriteras för betalning. I dylika fall ska begäran om ekonomisk ersättning enligt trygghetsprogrammet MentorPromise lämnas in till din kirurg. Ekonomisk ersättning innebär inte ett lån till dig.

[3] I händelse av kapselkontraktur (Baker III/IV), dubbelkapsel eller serom i sent skede vid bröstförstoringsoperation med MENTOR® gelfyllt bröstimplantat, kommer Mentor att kostnadsfritt tillhandahålla utbyte av ett MENTOR® gelfyllt bröstimplantat under en period på tio (10) år från implantationsdagen, förutsatt att berättigande påvisas och bekräftas av Mentor efter genomförd på dess bedömning och utvärdering av all nödvändig dokumentation. Mentor tillhandahåller en ersättande MENTOR® produkt i valfri storlek och motsvarande modell som den produkt som ursprungligen implanterades.

REFERENS:

MentorPromise Protection Plan © Mentor Worldwide LLC 2017 070354-170403_SE

Mentor – Johnson & Johnson AB 20171125 CA05_01_SE

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart